ZEMİN İYİLEŞTİRME İŞLERİ - FORE Kazık

Zemin İyileştirme

blog

Zemin iyileştirme çalışmaları, inşaat projelerinin zemini hazırlanırken sismik aktivite alanlarında sıvılaşma potansiyelininin risklerini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için binanın bulunduğu sahaya dolayısıyla temele uygulanan iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Bir projenin başarısı için gerekli olan zemin iyileştirme teknikleri arasından özel bir projeye uygun olanı seçmek uzmanlık ve deneyim gerektirir.
Bu açıdan KOCABEY, sizin sahanıza en uygun zemin iyileştirme yöntemlerini projenize uygun olarak analiz eder, tasarlar ve uygular. İşin sonucunda ise sizin beklentilerinize uygun olarak gerekli raporlamaları profesyonelce yapar.

Fore KAZIK

blog

Fore kazık, zemin içerisine dairesel kesitli bir delgi açılması ve bu delgi içerisine kazık donatısı ve beton dökülmesi şeklinde yapılan bir yapı temeli güçlendirme uygulamasıdır. Zemin yapısının bina inşasına jeoteknik açıdan uygun olmadığı yerlerde kullanılabilecek etkili bir yöntemdir ve inşaata uygun olmayan arazilerin inşaata elverişli hale getirilmesinde uygulanması gereken bir yöntemdir.
Zemin şartları, seviyesi, yeraltı suyu seviyesi, kazık boyu ve çapı gibi faktörlere bağlı olarak farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Delgi esnasında zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve kullanılan ekipman kapasitesine bağlı olarak muhafaza (kılıf) borusu kullanılarak veya bentonit çamuru kullanılarak yapılabilir.
Bentonit çamuru kullanılması durumunda, delgi sonrasında delgi çamurunun (bentonit) kumdan arındırılması (desanding) sonrasında dışarıda hazırlanan donatı kafesi bir vinç yardımı ile delgi içerisine indirilir ve projesinde öngörülen kotlara yerleştirilir.
Donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak kazığın alt ucundan yüzeye doğru yapılır.
Yapım esnasında başlıca kalite kontrol bu amaçla geliştirilmiş özel ölçüm cihazları ile yapılan düşeylik ve derinlikle çap kontrolü, kullanılan bentonit çamurunun teknik şartname kriterlerine göre gerçekleştirilen kalite kontrol deneyleri, donatının konumlandırılması, dökülen beton hacmi ve yapım sonrasında ise süreklilik (integrity) deneyleri ve yükleme deneyleri (statik, dinamik, veya Oesterberg cell) ile sağlanmaktadır.
Konvansiyonel şerit temel veya diğer kazık yöntemlerinin aksine fore kazık yönteminin bir çok avantajı bulunmaktadır. Aşağıda sizlere neden fore kazık çalışmalarının projelerinizde gerekli olduğuna dair bilgi verebilecek bazı avantajları sıraladık; Farklı ölçülerde dayanıklı zemine ulaşabilmenizi sağlayabilecek fore kazık çeşitleri vardır Kazıklar için hazırlanacak çukurlar fore kazık yöntemiyle donma sınırının altındaki ya da mevsimsel nemlilik sınırlarının altındaki kodlara kadar kazılabilir.